Aalbeke

Kies uw taal

U bent hier:

Kalender

<<  September 2018  >>
 Zo  Ma  Di  Wo  Do  Vr  Za 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Wat bij een ongeval
Wat bij een ongeval

 

 • Vraag een aangifteformulier aan jouw trainer of afgevaardigde, samen met de de handleiding om de gegevens te laten invullen (door de geneesheer) en jezelf toe te laten alle gegevens te verzamelen om door te geven aan Els Maertens.  Het aangifteformulier kan ook gedownload worden in de sectie Interactief/Documenten Downloaden van deze website.
 • Indien een andere dokter of kinésist wordt gecontacteerd, vraag eerst een aangifte formulier aan jouw trainer of afgevaardigde.
 • Laat de keerzijde van het model invullen door de behandelende geneesheer.
 • Kleef op de voorzijde een klevertje van de mutualiteit.
 • Bezorg het ingevulde model binnen de 10 dagen (na ongeval) terug aan jouw trainer of afgevaardigde.  Laattijdige aangiftes geven aanleiding tot niet-terugbetaling van de medische kosten.
  Vooral bij ziekenhuisopname is het belangrijk om erop aan te dringen om zo snel mogelijk terug in het bezit te komen van het door de behandelende geneesheer ingevulde geneeskundig getuigschrift.  Wanneer je via de spoedopname gaat, gelieve daar te vragen behandeld te worden door iemand van orthopedie.
 • Zorg voor voldoende informatie over de omstandigheden (hoe het ongeval gebeurde), wanneer (datum en tijdstip), plaats (welk voetbalveld) en wedstrijd (tegenstrever en reeks).
 • De (jeugd)secretaris zorgt voor de aangifte bij de KBVB.
 • Na inboeking door de KBVB krijgt u een begeleidend schrijven met een aanduiding van de kiné (ofwel is er geen kiné toegestaan ofwel wordt de datum vanaf de kiné mag starten meegegeven met het aantal gerechtvaardigde kinébeurten).  Indien bijkomende kiné noodzakelijk is, moet een daartoe gerechtvaardigd doktersattest bezorgd worden aan de (jeugd)secretaris.
 • De behandelende geneesheer vult het “geneeskundig attest van herstel” in en ondertekend.  Dit document, samen met alle stavingsstukken (originele facturen en tussenkomsten van de mutualiteit) bezorgen aan de (jeugd)secretaris.
 • De (jeugd)secretaris laat het dossier bij de KBVB afsluiten.
 • De KBVB berekent de tussenkomst, houdt een forfaitaire bedrag in mindering voor de dossierkosten en betaalt de tussenkomst terug op de rekening courant van K. FC Aalbeke Sport.
 • De penningmeester contacteert de speler/ouder en betaalt de vergoeding.
  De ouders hebben ook de plicht om toe te zien dat het herstel voldoende is bekomen, vooraleer de training terug wordt hervat.
Belangrijkis: Het is NIET toegestaan om aan wedstrijden of trainingen deel te nemen voor een verklaring van herstel ingevuld is, dit wegens het risico van weigering van tegemoetkoming door het F.S.F. bij een volgend ongeval. De datum van deze verklaring is geldig voor de hervatting van de sportactiviteiten.
Terugbetaling van onkosten
Om een spoedige terugbetaling van de onkosten door de verzekeringsmaatschappij te bekomen, hanteren wij de volgende procedure:
1 Je betaalt zelf alle rekeningen (dokter, ziekenhuis, apotheker, kinesist,…)
2 Je vraagt de terugbetaling en een ‘attest van tussenkomst’ aan de mutualiteit
3 Je bezorgt de volgende documenten aan jouw (jeugd)secretaris van K. FC Aalbeke Sport:
 • het attest van tussenkomst, volledig ingevuld en ondertekend door de mutualiteit
 • de onkostennota’s waarvoor de mutualiteit geen tussenkomst voorziet, bijvoorbeeld apothekerskost
 • het formulier van de KBVB waarop de behandelende geneesheer het herstel verklaard.
* Federaal solidariteitsfonds ( F.S.F. ) van de KBVB
Het betreft in feite geen verzekering, maar wel een in de bond opgericht solidariteitsfonds waarop aangesloten spelers, scheidsrechters, enz. beroep kunnen doen bij ongevallen .
Dit federaal solidariteitsfonds wordt gespijsd door gelden te storten door clubs die wedstrijden inrichten.
De bijdrage bedraagt momenteel € 3,5 per aangesloten lid. Daarnaast betaalt de club aan de bond een lidgeld van € 25 per aangesloten lid .
* Criteria van tegemoetkoming
Het F.S.F. komt enkel tussen voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van de club.  Er is geen tussenkomst voor ongevallen opgelopen op weg naar het terrein of op de plaats van training, behalve indien de speler jonger is dan 18 jaar.
* Aard van de tegemoetkoming
De verschillende tegemoetkomingen worden gespecificeerd in een bijzonder reglement van het F.S.F en zijn te talrijk om allemaal op te sommen.
Algemeen kan men stellen :
 • Er is een vrijstelling van € 10,00 per ongeval
 • In principe wordt er tegemoetgekomen in de dokters-, apothekers-, hospitaalkosten en andere kosten van die aard.  Met tegemoetkoming bedoelt men de opleg die de patiënt normaal zelf moet betalen (remgelden).
 • De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen ( o.a. categorie D ) komen niet in aanmerking voor een tussenkomst van het F.S.F.
 • Ook geen terugbetaling van het F.S.F. in het huren van krukken, supplementen voortvloeiend uit het aangevraagd verblijf in 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en taping.
 • Belangrijk is wel dat het F.S.F slechts tussenkomt voor de kosten van de kinesisten indien de behandelende geneesheer dit voorschrijft en F.S.F. hiervoor zijn toestemming geeft. De geblesseerde speler moet bovendien minstens 15 dagen voetbalonbekwaam zijn.

Sponsors

Volgende

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd